Rødekro Kunstgræsbane

 

Rødekro kunstgræsbane

 

 

Velkommen

til Rødekro Kunstgræsbanes

hjemmeside

 

Banen er nyetableret i 2010/2011

og udlejes på timebasis

til alle interesserede.

 

Find vej.

 

Fladhøj Idrætscenter,

Skovbrynet 5, 6230 Rødekro.

 

____________________________________________

 

Rødekro Kunstgræsbane

 

afholder

ordinær generalforsamling

 

mandag den 4. april 2016 kl. 19.00

 

i Fladhøj Hallens cafeteria.

 

Dagsorden:

 

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab)
  • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde

14 dage før generalforsamlingen.

 

Webmaster: okn@youmail.dk